Beskjeder

Publisert 15. mars 2004 01:00

Det blir kollokvieøving (K7) i stedet for forelesning på torsdag 18/3. Jeg blir dessverre ikke tilstede, men det er en relativt kort og ikke alt for vanskelig øving som lar seg løse uten hjelp.

Publisert 24. nov. 2003 01:00

Det vil ikke være obligatorisk oppmøte til forelesninger og kollokvier, men for å få lov til å gå opp til eksamen må 80% av alle øvinger være innlevert og godkjent.

Innleveringsfrist på øvinger er en uke etter øvingstime.