Pensum/læringskrav

Pensum er hele boken "Spectroscopic Methods in Organic Chemistry", 5th ed., D. H. Williams and I. Fleming.

Forelesninger

Forelesningsnotater.

Publisert 27. okt. 2003 16:24 - Sist endret 9. mars 2004 13:06