Endret eksamensform V20

Våren 2020 skal avsluttende eksamen i KJM3110 avholdes muntlig grunnet Koronasituasjon. Detaljerte opplysninger om muntlig eksamen i emnet vil bli publisert på emnets semesterside over Påske

Published Apr. 5, 2020 2:38 AM - Last modified Apr. 5, 2020 2:38 AM