Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

30. november

Eksamensordning

Obligatoriske innleveringsoppgaver og laboratoriekurs, og avsluttende skriftlig eksamen.

Obligatoriske innleveringsoppgaver og laboratoriekurs som må være godkjent før avsluttende eksamen

Avsluttende skriftlig eksamen

Tid: 14. desember kl. 09:00 (4 timer).

Sted: Sal 4D Silurveien 2

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 18. feb. 2020 18:03