Undervisning - tid og sted

Les informasjon om obligatoriske aktiviteter og fremmøte under presentasjon av emnet. All undervisning finner sted i VU55, frembygg vest (SAFE-området) i Kjemibygningen. Noen ganger vil den ordinære undervisningen erstattes med ekskursjoner til eksterne institusjoner. Beskjeder om dette gis i god tid på Fronter.

Emneansvarlig er Per Hoff

Forelesninger

Første forelesning er mandag 25. januar kl. 10.15.

  • Mandag kl. 10:15 -12:00

    Undervisning: 25. januar - 22. mars og 12. april - 10. mai

  • Torsdag kl. 09:15 -10:00

    Undervisning: 28. januar - 25. mars, 8. april - 6. mai og 20. mai - 27. mai

Per Hoff, Tor Bjørnstad

Øvelser

  • Tirsdag kl. 10:15 -12:00

    Undervisning: 2. februar - 23. mars og 6. april - 25. mai

Publisert 23. nov. 2009 12:01 - Sist endret 2. des. 2009 18:01