Dette emnet er nedlagt

Semesterside for KJM4020 - Høst 2004

Krav om fremmøte. Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Hvis du ikke møter eller ikke har fått fritak for fremmøte, så strykes du fra emnet.

12. aug. 2004 02:00