Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

25. november

Eksamensordning

Avsluttende skriftlig eksamen.

Tid: 9. desember kl. 09:00 (3 timer).

Sted: Sal 3C Silurveien 2

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Obligatoriske aktiviteter og innleveringer som må være godkjent før avsluttende eksamen.

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 18. jan. 2021 16:19