Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

20. november

Eksamensordning

Hjemmeeksamen.

Utlevering av oppgaven: 4. desember kl. 09:00

Innleveringsfrist: 4. desember kl. 12:30

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Obligatoriske aktiviteter og innleveringer som må være godkjent før avsluttende eksamen.

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. jan. 2021 23:48