KJM4350 – Proteinkrystallografi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Eksamen etter gjenåpningen

Eksamen uten fysisk oppmøte er hovedregelen høsten 2021, også etter gjenåpningen. Se semestersiden for informasjon om eksamen i ditt emne. Se også mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet i 2021.

Kort om emnet

KJM4350 er et svært utfordrende emne som gir en grundig innføring i proteinkrystallografi, den sentrale teknikken for strukturbestemmelse av proteiner og biomolekylære komplekser. Teknikken vil bli undervist i teori og praksis, og vil gi et godt grunnlag for en Master- eller PhD-oppgave innen fagområdet. Emnet skal også sette kursdeltagerne istand til å forstå og kunne vurdere moderne forskningslitteratur innen fagfeltet.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

  • har du fundamental forståelse av proteinkrystallografi
  • kjenner du til viktige fagbegreper og konsepter som symmetri, romgrupper, krystaller og krystallisering, diffraksjon, Braggs lov, faseproblemet, Fouriersyntese og Fourieranalyse, strukturløsning ved multiple isomorphous replacement (MIR), multiple anomalous dispersion (MAD) og molecular replacement (MR), Pattersonfunksjon, Pattersonkart og elektrontetthetskart, raffinering og validering
  • har du praktiske ferdigheter i strukturbestemmelse av proteiner med røntgendiffraksjon
  • får du innsikt i andre eksperimentelle metoder for 3D-strukturbestemmelse av makromolekyler som elektrondiffraksjon og kjernemagnetisk resonans (NMR) spektroskopi
  • kan du utføre relevante databasesøk
  • kan du lese, forstå og vurdere en krystallografisk artikkel

Opptak til emnet

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Det er en fordel å ha noe kunnskap om proteiner og grunnlegende matematiske kunnskaper.

Overlappende emner

Undervisning

Emnet består av 27 timer forelesninger, 30 timer obligatoriske regneøvelser og diskusjonskollokvier, 8 timer obligatoriske laboratorieøvelser, og en obligatorisk litteraturoppgave som studentene må både presentere muntlig og levere inn skriftlig.

For å kunne gå opp til eksamen, må du ha vært til stede på alle obligatoriske aktiviteter, og laboratoriekurset (inklusive maksimalt 2 siders rapport) og litteraturoppgaven må være godkjent.

I utgangspunktet skal alle obligatoriske oppgaver innleveres, men det er tillat å droppe to av følgende oppgaver: Patterson-øvelse, labrapport eller skriftlig innlevering av litteraturoppgave.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til Kjemisk institutt før forelesningen starter.

Eksamen

  • Avsluttende muntlig eksamen som teller 100% ved sensurering.

For å gå opp til eksamen må du ha deltatt på alle obligatoriske aktiviteter, og laboratoriekurset og litteraturoppgaven må være godkjent.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: KJM9350 – Proteinkrystallografi

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. nov. 2021 16:53:07

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Vår

Hvert 4. semester. Undervisningen kan bli avlyst hvis fære enn 5 studenter melder seg.

Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Engelsk