Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

KJM4350 er et svært utfordrende emne som gir en grundig innføring i proteinkrystallografi, den sentrale teknikken for strukturbestemmelse av proteiner og biomolekylære komplekser. Teknikken vil bli undervist i teori og praksis, og vil gi et godt grunnlag for en Master- eller PhD-oppgave innen fagområdet. Emnet skal også sette kursdeltagerne istand til å forstå og kunne vurdere moderne forskningslitteratur innen fagfeltet.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet, skal du ha følgende kompetanse:

  • Fundamental forståelse av proteinkrystallografi
  • Kjenne til viktige fagbegreper og konsepter som symmetri, romgrupper, krystaller og krystallisering, diffraksjon, Braggs lov, faseproblemet, Fouriersyntese og Fourieranalyse, strukturløsning ved multiple isomorphous replacement (MIR), multiple anomalous dispersion (MAD) og molecular replacement (MR), Pattersonfunksjon, Pattersonkart og elektrontetthetskart, raffinering og validering
  • Ha praktiske ferdigheter i strukturbestemmelse av proteiner med røntgendiffraksjon
  • Få innsikt i andre eksperimentelle metoder for 3D-strukturbestemmelse av makromolekyler som elektrondiffraksjon og kjernemagnetisk resonans (NMR) spektroskopi
  • Utføre relevante databasesøk
  • Kunne lese, forstå og vurdere en krystallografisk artikkel

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen forutsetninger.

Anbefalte forkunnskaper

Det er en fordel å ha noe kunnskap om proteiner og grunnlegende matematiske kunnskaper.

Overlappende emner

Undervisning

Kurset består av 27 timer forelesninger, 30 timer obligatoriske regneøvelser og diskusjonskollokvier, 8 timer obligatoriske laboratorieøvelser, og en obligatorisk litteraturoppgave som studentene må både presentere muntlig og levere inn skriftlig. Prosjektoppgavene (Laboratoriekurset og litteraturoppgaven) må være godkjente før du kan gå opp til eksamen.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til Kjemisk institutts ekspedisjonskontor, tlf. 22 85 54 46, før forelesningen starter.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

Presentasjon av litteraturoppgave, både muntlig og skriftlig. Deltagelse på teoretiske øvelser og diskusjonsøkt. Skriftlig oppsummering av laboratorieoppgaver (maksimalt 2 siders rapport). Muntlig eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Annet

Eventuelle teoretiske obligatoriske oppgaver er kun gyldig det semesteret de ble godkjent.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Annenhver vår fra 2015

Hvert 4. semester. Undervisningen kan bli avlyst hvis fære enn 5 studenter melder seg.

Eksamen

Annenhver vår fra 2015

Undervisningsspråk

Engelsk

(Undervises på norsk hvis alle studentene foretrekker dette.)