KJM5100 – Uorganisk materialsyntese

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i syntese av uorganiske og hybrid materialer ved bruk av en rekke forskjellige teknikker, både tradisjonelle uorganiske metoder, og ved bruk av metallorganiske forløpere. Metodene som gjennomgås er: kerammetoden, bruk av forløpere, fluksmetoden, forbrenningsmetoder, hydrotermal metode, kjemisk gasstransport, CVD, sol-gel, interkalering, og milde metoder. Det vil bli undervist i hvordan metodene er med på å forme sluttproduktet, alt fra amorfe materialer til større enkrystaller og spesielle former som nanomaterialer, porøse materialer og tynne filmer. Emnet passer for studenter som har oppgave hvor det er behov for syntese av uorganiske materialer.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet skal du skal ha følgende kompetanse:

  • ha kjennskap til et stort utvalg av forskjellige metoder for å syntetisere uorganiske materialer
  • kunne vurdere metodene opp mot hverandre ved syntese av nye materialer og kunne gjøre vurderinger om i hvilken form sluttproduktene vil bli
  • kunne vurdere egnede metoder for syntese av metastabile materialer
  • praktiske ferdigheter med flere teknikker i syntese av uorganiske materialer
  • kunne planlegge gjennomføring av labboppsett for syntese av uorganiske materialer

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

KJM1101 – Generell kjemi og KJM1121 – Uorganisk kjemi I.

Overlappende emner

Undervisning

Emnet omfatter 32 timer forelesninger, 16 timer kollokvieundervisning og et obligatorisk laboratoriekurs på 60 timer. Laboratoriekurset må være godkjent før avsluttende eksamen.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning og laboratorieøvelsene. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning/laboratoriedag ikke er meldt til Kjemisk institutt før forelesningen/laboratoriedagen starter.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

  • Avsluttende muntlig eksamen teller 100% ved sensurering.

Laboratoriekurset må være godkjent før avsluttende eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: KJM9100 – Uorganisk materialsyntese

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 25. nov. 2020 03:39:46

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Høst

Undervisningen kan bli avlyst hvis færre enn 5 studenter melder seg.

Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)