Teaching - time and place

Husk å lese informasjon om obligatoriske aktiviteter og fremmøte under presentasjon av emnet. Vær oppmerksom på at emnet kan ha obligatoriske skriftlige aktiviteter. Informasjon om dette finnes på emnesiden.

Emneansvarlig er Ola Nilsen

Forelesninger

Første forelesning er fredag 26. august kl. 10.15. Det vil også bli gitt kollokvieundervisning i forelesningstiden.

  • Monday 10:15 -12:00, Rom V 114 Kjemibygningen ( 29 August to 19 December)

  • Friday 10:15 -12:00, Rom V 114 Kjemibygningen ( 26 August to 16 December)

Laboratoriekurs

Labbkurset foregår i perioden 38 til 47. Aktuelle tidspunkter for

øvelsene settes opp i samarbeid med labbansvarlig

Publisert 5. apr. 2011 13:24 - Sist endret 25. aug. 2011 16:01