Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

1. desember

Eksamensordning

Muntlig eksamen.

Eksamensperiode: 14. desember–15. desember.

Obl. arbeider

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 20. okt. 2020 19:41