Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

19. november

Eksamensordning

Muntlig eksamen.

Eksamensperiode: 3. desember–4. desember.

Obl. arbeider

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. okt. 2020 20:46