Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

1. desember

Eksamensordning

Avsluttende muntlig eksamen.

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. jan. 2022 09:28