KJM5610 – Molekylegenskaper

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emner gir en innføring i det teoretiske grunnlaget for studier av molekylers egenskaper. Det egner seg for studenter som tar sin mastergrad i kvantekjemi, som benytter kvantekjemiske beregninger i tilknytning til eksperimentelt arbeid eller som ønsker å forstå det teoretiske grunnlaget for spektroskopiske egenskaper.

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet:

  • forstår du det teoretiske grunnlaget for rotasjons- og vibrasjons- og elektroniske spektra
  • forstår du det teoretiske grunnlaget for molekylenes elektriske og magnetiske egenskaper
  • er du kjent med tidsavhengig perturbasjonsteori
  • forstår du prinsippene for NMR og ESR spektroskopi

Opptak til emnet

Studenter ved UiO søker plass på undervisning og melder seg til eksamen i Studentweb.

KJM2601 – Fysikalsk kjemi II - kvantekjemi og spektroskopi, KJM5600 – Kvantekjemi, og minimum MAT1001 – Matematikk 1 (nedlagt) eller MAT1050 – Matematikk for anvendelser 1 i matematikk.

Overlappende emner

Undervisning

Emnet omfatter 45 timer forelesninger og 30 timer gruppeøvelser.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til Kjemisk institutts ekspedisjonskontor, tlf. 22 85 54 46 eller ekspedisjonen@kjemi.uio.no, før forelesningen starter.

Eksamen

Avsluttende muntlig eksamen teller 100 % av endelig karakter.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: KJM9610 – Molekylegenskaper

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. okt. 2020 13:19:34

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Vår

Undervisningen kan bli avlyst hvis færre enn 5 studenter melder seg. Det vil likevel være mulig å gjennomføre obligatoriske aktivteter og eksamen for studenter som ønsker det.

Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)