Semesterside for KJM9220 - Høst 2017

Felles undervisning

Emnet har felles undervisning med KJM5220 – Heterocyclic Chemistry. Se semestersiden til dette emnet for timeplan og beskjeder.

Fronter

Dette emnet bruker læringsplattformen Fronter.

Logg på Fronter

Ingen beskjeder