Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omhandler spormetallbestemmelser og spesieringsanalyser med fokus på bruk av induktivt koplet plasma massespektrometri (ICP-MS). Følgende temaer er inkludert: prinsipp, instrumentering, interferenser og anvendelser for ICP-MS, prøvebehandling, validering av analysemetoder, kvalitetssikring og akkreditering av analyselaboratorier.

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet:

  • har du en grundig forståelse av prinsipp, instrumentering og interferenser for ICP-MS
  • kjenner du muligheter for å eliminere interferenser, og du vet hvordan du kan optimalisere en ICP-MS metode
  • kjenner du muligheter og begrensninger for spesierings- og fraksjoneringsanalyser
  • kan du foreslå prøvebehandling og prøveintroduksjonsmetode for et gitt analyseproblem
  • kan du sette deg inn i og gi et seminar over et oppgitt emne
  • kan du forklare hvorfor validering av analysemetoder er nødvendig og hvordan det kan utføres
  • vet du hva det innebærer at et analyselaboratorium er akkreditert
  • kan du sette deg inn i og gi et seminar over et oppgitt emne

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

KJM2400 – Analytisk kjemi I og KJM3400 – Analytisk kjemi II - separasjonsmetoder eller tilsvarende emne.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot KJM5450 – Analytisk kjemi. Grunnstoffbestemmelse II

Emnet overlapper 9 studiepoeng mot KJ 445.

Undervisning

Emnet omfatter 30 timer forelesninger. I tillegg skal du sette deg inn i og gi et seminar over et oppgitt emne. Seminaret må være godkjent før du kan gå opp til eksamen.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til Kjemisk institutts ekspedisjonskontor, tlf. 22 85 54 46 eller ekspedisjonen@kjemi.uio.no, før forelesningen starter.

Eksamen

Muntlig eksamen teller 100 %. I tillegg skal du sette deg inn i og gi et seminar over et oppgitt emne. Seminaret må være godkjent før du kan gå opp til eksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Det arrangeres utsatt eksamen i starten av neste semester for studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen.

Det arrangeres ny eksamen for studenter som ikke består ordinær eksamen.

Studenter som trekker seg under eksamen blir ikke tilbudt ny eksamen.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Høst 2017

Vår 2016

Undervisningen kan bli avlyst hvis færre enn 5 studenter melder seg. Det vil likevel være mulig å gjennomføre obligatoriske aktivteter og eksamen for studenter som ønsker det.

Eksamen

Høst 2017

Vår 2016

Undervisningsspråk

Engelsk på forespørsel, ellers norsk.