KJM9610 – Molekylegenskaper

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emner gir en innføring i det teoretiske grunnlaget for studier av molekylers egenskaper. Det egner seg for studenter som tar sin mastergrad i kvantekjemi, som benytter kvantekjemiske beregninger i tilknytning til eksperimentelt arbeid eller som ønsker å forstå det teoretiske grunnlaget for spektroskopiske egenskaper.

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet:

  • forstår du det teoretiske grunnlaget for rotasjons- og vibrasjons- og elektroniske spektra
  • forstår du det teoretiske grunnlaget for molekylenes elektriske og magnetiske egenskaper
  • er du kjent med tidsavhengig perturbasjonsteori
  • forstår du prinsippene for NMR og ESR spektroskopi
  • kan du forberede og gi et seminar om et emne knyttet til kurset

Opptak til emnet

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

KJM2601 – Fysikalsk kjemi II - kvantekjemi og spektroskopi, KJM5600 – Kvantekjemi og minimum MAT1001 – Matematikk 1 (nedlagt) eller MAT1050 – Matematikk for anvendelser 1 i matematikk.

Overlappende emner

Undervisning

Emnet omfatter 45 timer forelesninger og 30 timer gruppeøvelser. Du skal også sette deg inn i og gi et seminar over et emne du velger i samarbeid med emneansvarlig. Seminaret må være godkjent før du kan gå opp til eksamen.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til Kjemisk institutts ekspedisjonskontor, tlf. 22 85 54 46 eller ekspedisjonen@kjemi.uio.no, før forelesningen starter.

Eksamen

Avsluttende muntlig eksamen teller 100 % av karakteren.

Du skal også sette deg inn i og gi et seminar over et emne du velger i samarbeid med emneansvarlig. Seminaret må være godkjent før du kan gå opp til eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: KJM5610 – Molekylegenskaper

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 29. feb. 2020 06:19:41

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Ph.d.
Undervisning
Vår

Undervisningen kan bli avlyst hvis færre enn 5 studenter melder seg. Det vil likevel være mulig å gjennomføre obligatoriske aktivteter og eksamen for studenter som ønsker det.

Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)