Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i det teoretiske grunnlaget for studier av molekylers egenskaper. Det egner seg for studenter som tar sin mastergrad i kvantekjemi, som benytter kvantekjemiske beregninger i tilknytning til eksperimentelt arbeid eller som ønsker å forstå det teoretiske grunnlaget for spektroskopiske egenskaper.

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet:

  • forstår du det teoretiske grunnlaget for rotasjons- og vibrasjons- og elektroniske spektra
  • forstår du det teoretiske grunnlaget for molekylenes elektriske og magnetiske egenskaper
  • er du kjent med tidsavhengig perturbasjonsteori
  • forstår du prinsippene for NMR og ESR spektroskopi
  • kan du forberede og gi et seminar om et emne knyttet til kurset

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Overlappende emner

Undervisning

Emnet omfatter 45 timer forelesninger og 30 timer gruppeøvelser. Du skal også sette deg inn i og gi et seminar over et emne du velger i samarbeid med emneansvarlig. Seminaret må være godkjent før du kan gå opp til eksamen.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til Kjemisk institutts ekspedisjonskontor, tlf. 22 85 54 46 eller ekspedisjonen@kjemi.uio.no, før forelesningen starter.

Eksamen

Muntlig eksamen teller 100 % av karakteren. Du skal også sette deg inn i og gi et seminar over et emne du velger i samarbeid med emneansvarlig. Seminaret må være godkjent før du kan gå opp til eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Hver vår

Undervisningen kan bli avlyst hvis færre enn 5 studenter melder seg. Det vil likevel være mulig å gjennomføre obligatoriske aktivteter og eksamen for studenter som ønsker det.

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)