Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

9. juni

Eksamensordning

Avsluttende hjemmeeksamen.

Utlevering av oppgaven: 12. juni kl. 09:00

Innleveringsfrist: 19. juni kl. 09:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Prosjektoppgave som må være godkjent før avsluttende eksamen

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

For praktisk informasjon om hvordan skoleeksamen blir gjennomført ved UiO, se kandidatinstruksen.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 8. aug. 2022 22:06