This course is discontinued

Semester page for KJM-MENA4010 - Autumn 2007

The Module XPS is moved to the weeks 46 and 47. Read about updated schechule on the module page.

Sep. 13, 2007 3:14 PM

Opptaket skal nå være kunngjort på studentweb og på oppslagstavlen ved kjemisk institutt.

Hilsen studieadministrasjon

Aug. 20, 2007 9:29 PM

Opptak av modullene vil bli kunngjort på studenweb i løpet av dagen. Beskjed vil bli lagt ut her når opptaket er kunngjort.

Mvh studieadministrasjon

Aug. 20, 2007 11:04 AM