Dette emnet er nedlagt

Semester plan for KJM-MENA4010 Spring 2016

w. 3

 

Modul 30: HMS og Laboratoriesikkerhet

18.01 � 21.01

 

w. 4

Module 1: NMR.

Start 28.01

 

w. 5

 

Module 1: NMR.

 

 

w. 6

 

Module 1: NMR.

Slutt 10.02

 

w. 7

Module 13: Powder diffraction X-ray

 

 

w. 8

Module 13: Powder diffraction X-ray

 

 

w. 9

 

Module 18: Single crystal X-ray diffraction

 

 

w. 10

Module 18: Single crystal X-ray diffraction

 

 

w. 11

 

Midtterminuke

 

W. 12 - 13

P�ske

 

w. 14

Modul 16: Diffusion of fluids within porous materials, NMR part II.

 

w. 15

Modul 16: Diffusion of fluids within porous materials, NMR part II.

 

w. 16

Module 8:Quantum chemical methods

 

 

w. 17

Module 8:Quantum chemical methods

 

 

w. 18

Module 24: ICP-AES.

 

 

w. 19

Module 24: ICP-AES.