Dette emnet er nedlagt

Semesterside for KJM1000 - Høst 2004

Har du meldt deg på forkurs 6.-9. august?

23. juli 2004 02:00

Husk obligatorisk oppmøte på første forelesning mandag 16. august kl. 09.15 i Aud. 1 i Kjemibygget på Blindern. Velkommen!

22. juli 2004 02:00