Dette emnet er nedlagt

Semesterside for KJM1000 - Høst 2005

Laborratoriekurs går i ukene 40, 42, 43,45, 46 og 47.

Hilsen studieadministrasjon

11. okt. 2005 13:41

Studenter som har tatt kurset før og fått godkjent laboratoriekurs trenger verken å ta deleksamene eller levere obligatoriske innleveringer på nytt, men bare gå opp til hovedeksamen så lenge laboratoriekurs er gyldig.

Hilsen studieadministrasjon

28. sep. 2005 14:56

NB! Alle studenter må bekrefte laboratorieplassen på ekspedisjonskontoret (VU 18) ved Kjemisk institutt i løpet av perioden fredag 26. august kl. 09.00 - tirsdag 30. august kl. 15.00 (evt. på tlf 22 85 54 46). Studenter som ikke bekrefter laboratorieplassen vil ikke bli tilbudt plassen.

30. aug. 2005 14:43