Dette emnet er erstattet av KJM1002 – Innføring i kjemi.

Første forelesning er mandag 17. …

Første forelesning er mandag 17. august kl. 08.15 i Auditorium 1, Kjemisk institutt. Obligatorisk oppmøte, vær presis. Velkommen!

Publisert 10. aug. 2009 11:39 - Sist endret 29. sep. 2009 16:59