Dette emnet er erstattet av KJM1002 – Innføring i kjemi.

Pensumbok: "Chemistry for the Biosciences …

Pensumbok: "Chemistry for the Biosciences - The essential concepts" av Crowe, Bradshaw & Monk, ISBN 978-0-19-928097-1

Publisert 11. aug. 2009 13:33 - Sist endret 29. sep. 2009 16:59