Dette emnet er erstattet av KJM1002 – Innføring i kjemi.

Undervisning - tid og sted

Husk å lese informasjon om obligatoriske fremmøte under presentasjon av emnet. Vær oppmerksom på at emnet kan ha obligatoriske skriftlige aktiviteter. Informasjon om dette finnes på emnesiden. Kurset benytter classfronter.

Emneansvarlig er Carl Henrik Gørbitz

Forelesninger

Første forelesning er mandag 17. august kl. 08.15. Husk obligatorisk oppmøte til 1. forelesning.

 • Mandag kl. 08:15 -10:00, Auditorium 1 (MU21) Kjemibygningen ( i perioden 17. august til 30. november)

  Noen ganger fra kl. 9.15 - 10.

 • Onsdag kl. 12:15 -14:00, Auditorium 1 (MU21) Kjemibygningen ( i perioden 19. august til 2. desember)

  Undervisning en time annenhver onsdag, dvs. kl. 12.15-13.00

Øvelser

Øvelser i form av gruppeundervisning (start uke 35) og klasseundervisning (start uke 34). Studenter melder seg til en av gruppene med tidspunkt for klasse- og gruppeundervisning gitt nedenfor. Det er ikke obligatorisk oppmøte til øvelser.

Gruppe 1

MBK

 • Mandag kl. 14:15 -15:00, Rom Ø154 Kjemibygningen ( i perioden 24. august til 30. november)

  Gruppeundervisning

 • Fredag kl. 08:15 -10:00, Rom Ø154 Kjemibygningen ( i perioden 21. august til 4. desember)

  Klasseundervisning

Tor Erik Holt Kristensen

Gruppe 2

BIO

 • Mandag kl. 14:15 -15:00, Rom Ø154 Kjemibygningen ( i perioden 24. august til 30. november)

  Gruppeundervisning

 • Fredag kl. 08:15 -10:00, Rom Ø154 Kjemibygningen ( i perioden 21. august til 4. desember)

  Klasseundervisning

Tore Benneche

Gruppe 3

BIO

 • Onsdag kl. 09:15 -10:00, Rom Ø154 Kjemibygningen ( i perioden 26. august til 2. desember)

  Gruppeundervisning

 • Fredag kl. 12:15 -14:00, Rom Ø154 Kjemibygningen ( i perioden 21. august til 4. desember)

  Klasseundervisning

Tore Benneche

Gruppe 4

LAP+ÅRS

 • Onsdag kl. 09:15 -10:00, Rom Ø154 Kjemibygningen ( i perioden 26. august til 2. desember)

  Gruppeundervisning

 • Fredag kl. 12:15 -14:00, Rom Ø154 Kjemibygningen ( i perioden 21. august til 4. desember)

  Klasseundervisning

Loan Thi To Trinh

Gruppe 5

KONS + BJØRKNES

 • Tirsdag kl. 09:15 -10:00, Rom Ø154 Kjemibygningen ( i perioden 25. august til 1. desember)

  Gruppeundervisning

 • Torsdag kl. 10:15 -12:00, Rom Ø154 Kjemibygningen ( i perioden 20. august til 3. desember)

  Klasseundervisning

Loan Thi To Trinh

Gruppe 6

BJØRNES

 • Tirsdag kl. 09:15 -10:00, Rom Ø154 Kjemibygningen ( i perioden 25. august til 1. desember)

  Gruppeundervisning

 • Torsdag kl. 10:15 -12:00, Rom Ø154 Kjemibygningen ( i perioden 20. august til 3. desember)

  Klasseundervisning

Tor Erik Holt Kristensen

Publisert 3. apr. 2009 11:32 - Sist endret 29. jan. 2010 12:00