Dette emnet er erstattet av KJM1002 – Innføring i kjemi.

Semesterside for KJM1001 - Høst 2013

Fronter

Dette emnet bruker læringsplattformen Fronter.

Logg på Fronter

8. utgave med ISBN 978-0073402765 (paperback) eller 0073402761 (hardcover) er selvsagt minst like bra. Det er nok den som finnes på bokhandelen.
 

16. aug. 2013 12:25

General, Organic and Biochemistry (7th ed.)

Denniston, Topping & Caret

McGraw-Hill, ISBN 978-0-07-122187-0

15. aug. 2013 13:23