Dette emnet er erstattet av KJM1002 – Innføring i kjemi.

Lærebok H2013

General, Organic and Biochemistry (7th ed.)

Denniston, Topping & Caret

McGraw-Hill, ISBN 978-0-07-122187-0

Publisert 15. aug. 2013 13:23