Dette emnet er erstattet av KJM1002 – Innføring i kjemi.

Sted for fellesundervisning

Torsdager 12.15-14 og tirsdager 10.15-12 går undervisning også i kjemikantina i tillegg til seminarrommene, bortsett fra torsdag 23/10 da kantina er opptatt og undervisning må gå i auditorium 2 i tillegg til seminarrommene.

 

Publisert 21. aug. 2014 12:57