Dette emnet er erstattet av KJM1002 – Innføring i kjemi.

Timeplan