Dette emnet er nedlagt

Semesterside for KJM1011 - Vår 2006

Resultater fra midtermineksamen er nå lagt ut på semestersiden og på oppslagstavlen ved kjemisk institutt

31. mars 2006 13:56

Hjelpemidler til eksamen/midtermineksamen: Eneste tillatte hjelpemiddel er et molekylbyggesett. Det periodiske system vil ikke være tilgjengelig for studentene under eksamen

21. mars 2006 13:56

I tillegg til plennumsregning er det fra og med uke 5 mulig for studenter å delta på kollokvier hver uke. Tidspunktene er som følger:

Mandager kl 12:15 - 14:00 på Ø154 (nytt tidspunkt)

Torsdager kl 10:15 - 14:00 på Ø154

Det er helt frivillig å delta på kollokviene, men studenter oppfordres til å benytte av tilbudet.

1. feb. 2006 16:15