Dette emnet er nedlagt

Semesterside for KJM1011 - Vår 2007

Eksamensoppgavene med fasit er nå lagt ut på Fronter under Eksamen. Jan Skramstad

14. juni 2007 14:39

Forelesningene er nå slutt. Konkrete spørsmål relatert til pensum kan mailes til undertegnede. En orakeltjeneste ved Kjetil Netland vil bli finne sted 4. juni fra kl 14.00 til 16.00 i aud. 2. Pensum til avsluttende eksamen 14.juni er definert på emnets hjemmeside. Jan Skramstad

23. mai 2007 16:00

En korrigert liste over resultater til midttermineksamen er nå lagt ut på Fronter (under Eksamen). Endringen skyldes at alle som har svart enten alternativ 2 eller 3 på oppgave 30 får poeng på denne oppgaven. Fasiten samme sted er endret tilsvarende. Hilsen Jan Skramstad

18. apr. 2007 14:53