Semesterside for KJM1050 - Høst 2004

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Hvis du ikke møter eller ikke har fått fritak for fremmøte, så strykes du fra emnet.

12. aug. 2004 02:00

Første forelesning er mandag 16. august kl. 09.15 i Auditorium 3 Kjemibygningen.

21. juni 2004 02:00