Undervisning - tid og sted

Husk å lese informasjon om obligatoriske aktiviteter og fremmøte under presentasjon av emnet. Alle studenter må bekrefte laboratorieplassen på ekspedisjonskontoret (VU 18) ved Kjemisk institutt i løpet av perioden fredag 26. august kl. 09.00 - tirsdag 30. august kl. 15.00 (evt. på tlf 22 85 54 46). Studenter som ikke bekrefter laboratorieplassen vil ikke bli tilbudt plassen.

Forelesninger

Første forelesning er mandag 22. august kl. 11.15.

  • Mandag kl. 11:15 -13:00, Auditorium 3 (MU27) Kjemibygningen ( i perioden 22. august til 5. desember)

  • Tirsdag kl. 12:15 -13:00, Auditorium 3 (MU27) Kjemibygningen ( i perioden 23. august til 6. desember)

Harald Møllendal, Bo Ørjan Gunnar Nystrøm, Elsa Lundanes

Laboratoriekurs

Laboratoriekurs holdes i ukene 37, 38, 43, 45 og 47

Bo Ørjan Gunnar Nystrøm, Elsa Lundanes

Labgruppe 1

Studenter på bachelorprogrammet kjemi har fortrinnsrett til denne gruppen.

  • Onsdag kl. 08:15 -13:00, Laboratorium Ø109 Kjemibygningen ( i perioden 14. september til 23. november)

Milaim Pepaj

Labgruppe 2

Studenter på bachelorprogrammet kjemi har fortrinnsrett til denne gruppen.

  • Onsdag kl. 12:15 -17:00, Laboratorium Ø109 Kjemibygningen ( i perioden 14. september til 23. november)

Milaim Pepaj

Labgruppe 103

Åpnes ved behov. Studenter på bachelorprogrammet molekylærbiologi og biologisk kjemi har fortrinnsrett til denne gruppen.

  • Torsdag kl. 08:15 -13:00, Laboratorium Ø109 Kjemibygningen ( i perioden 15. september til 24. november)

Labgruppe 4

Studenter på bachelorprogrammet materialer og energi for fremtiden har fortrinssrett til denne gruppen.

  • Torsdag kl. 12:15 -17:00, Laboratorium Ø109 Kjemibygningen ( i perioden 15. september til 24. november)

Labgruppe 105

Åpnes ved behov.

  • Onsdag kl. 15:15 -20:00, Laboratorium Ø109 Kjemibygningen ( i perioden 14. september til 23. november)

Labgruppe 106

Åpnes ved behov.

  • Torsdag kl. 15:15 -20:00, Laboratorium Ø109 Kjemibygningen ( i perioden 15. september til 24. november)

Gruppeundervisning

Første gruppeundervisning er i uke 35

Harald Møllendal, Bo Ørjan Gunnar Nystrøm, Elsa Lundanes

Gruppe 1

  • Mandag kl. 14:15 -16:00, Rom Ø154 Kjemibygningen ( i perioden 29. august til 5. desember)

Harald Møllendal, Bo Ørjan Gunnar Nystrøm, Elsa Lundanes, Milaim Pepaj

Gruppe 102

Åpnes ved behov.

  • Tirsdag kl. 14:15 -16:00, Rom Ø154 Kjemibygningen ( i perioden 30. august til 6. desember)

Publisert 6. juni 2005 15:37 - Sist endret 21. okt. 2005 15:55