Dette emnet er erstattet av KJM1111 – Organisk kjemi I.

Semesterside for KJM1110 - Høst 2011

Tidligerer slutteksamener 2008-2010 med fasit er nå lagt ut i fellesrommet på Fronter under mappen 'Eksamen'

27. okt. 2011 10:46

Midttermineksamen med fasit er nå lagt ut på Fronter under mappen 'Eksamen'

Tore

20. okt. 2011 12:59

Resultatet fra midttermineksamen er lagt ut på Fronter under mappen 'Eksamen'

Tore

17. okt. 2011 16:07