Dette emnet er erstattet av KJM1111.

Semesterside for KJM1110 - Høst 2013

Siste ordinære forelesning og gjennomgang av kollokvier er 28. november. Eksamen er som kjent fredag 13. desember.

Jeg arrangerer ekstra undervisning på følgende dager:

Tirsdag 10. desember kl. 10:15-13:00
Torsdag 12. desember kl. 12:15-14:00

Samme sted som vanlig - Auditorium 3.

På disse to dagene vil jeg ta for meg materiale som kommer som innspill fra dere studenter! Så send faglærer forslag (oppgaver fra lærebok; kollokvieoppgaver; eksamensoppgaver; spesielt utfordrende deler av pensum) som dere ønsker å belyse.

28. nov. 2013 10:05

Ved gjennomgangen torsdag 28. november diskuteres oppgavesett 12 (fra lærebokas kap. 21 og 24) som du finner i Classfronter.

21. nov. 2013 13:14

Ved gjennomgangen torsdag 21. november diskuteres oppgavesett 11 (fra lærebokas kap. 20) som du finner i Classfronter.

19. nov. 2013 13:52