Dette emnet er erstattet av KJM1111 – Organisk kjemi I.

Semesterside for KJM1110 - Høst 2016

Fronter

Dette emnet bruker læringsplattformen Fronter.

Logg på Fronter

Ingen beskjeder