Dette emnet er erstattet av KJM1111 – Organisk kjemi I.

Semesterside for KJM1110 - Vår 2008

Fasit til konteeksamen er nå lagt ut på Fronter

22. aug. 2008 15:02

Fasit til eksamensoppgavene med kommentarer er lagt ut på Fronter. Jan Skramstad

24. juni 2008 16:02

Sensurlisten for midttermineksamen er nå lagt ut i Fronter under Eksamen. Jan Skramstad

9. apr. 2008 15:32