Dette emnet er erstattet av KJM1111 – Organisk kjemi I.

Semesterside for KJM1110 - Vår 2010

Løsningsforslag til slutteksamen

Løsningsforslag er nå lagt ut i Classfronter.

23. juli 2010 00:24

Eksamensavviklingen

Se kort redegjørelse og beklagelse i Classfronter.

10. juni 2010 16:31

Ekstra oppgavesett

med fasit er lagt ut i Classfronter i mappen "Kollokvier". Lykke til med eksamensforberedelsene.

1. juni 2010 17:23