Dette emnet er erstattet av KJM1111 – Organisk kjemi I.

Semesterside for KJM1110 - Vår 2012

Hei,

Fasit til avsluttende eksamen vår 2012 er lagt ut i fronter til kurset. Har du ikke lenger frontetilgang til kurset henvend deg til studieinfo@kjemi.uio.no for å få fasiten tilsendt.

Mvh studieadminsitrasjon.

4. juli 2012 13:53

Trefftid Fredag 8. juni kl. 09:15-11:00

Etter innspill fra dere vil følgende bli tema neste fredag:

  • Løsning av en NMR-oppgave (2011 kontinuasjon oppg. 2)

  • Oppsummering av SN1-SN2-E1-E2 reaksjonene

31. mai 2012 15:25

Ekstra trefftid i Aud. 1 torsdag 31. mai:

Merk at tidpsunket er forandret til 10:15-12:00

29. mai 2012 18:19