Dette emnet er erstattet av KJM1111 – Organisk kjemi I.

Semesterside for KJM1110 - Vår 2013

Emnets foreleser gir ekstratimer før eksamen, på følgende tidspunkter:

  • Mandag 3. juni 10:15-12:00 - Auditorium 2
  • Mandag 10. juni 10:15-12:00 - Auditorium 2
  • Tirsdag 11. juni 10:15-12:00 - Auditorium 2

Merk at alt foregår i Aud. 2, som er rett ved siden av velkjente Aud. 1.

Denne undervisningen vil bli basert på hva dere studenter etterspør. Send forslag til temaer/problemstillinger/kollokvieoppgaver/tidligere eksamensoppgaver på e-post til foreleser!

14. mai 2013 11:58

Er du interessert i hvordan kjemi kan bidra vesentlig til å løse verdens energiproblemer?

Michael Grätzel, årets Hasselforeleser, er en av "guruene" i utvikling av teknologi for å omdanne sollys til elektrisitet - en grønn, gjennvinnbar form for energi.

Årets Hasselforeleser er en glimrende foreleser og vil rette sitt foredrag mot ikke-eksperter:

"Nanostructured Photosystems for the Generation of Electricity and Fuels from Sunlight"

Foredraget er åpent for alle!

Håper å se dere alle i auditoriet 16. mai!

13. mai 2013 10:04

Det blir to ekstra forelesningstimer, slik at siste ordinære forelesning vil bli gitt mandag 13. mai. Se timeplan.

Repetisjon/oppsummering/spørrerunde blir gitt senere og vil annonseres på semestersider og i Fronter..

6. mai 2013 09:36