Dette emnet er erstattet av KJM1111 – Organisk kjemi I.

Semesterside for KJM1110 - Vår 2014

Fronter

Dette emnet bruker læringsplattformen Fronter.

Logg på Fronter
Et generøst tilbud: Fagutvalget tilbyr eksamenshjelp i KJMA1110 på mandag fra kl. 12 i kjemikantina!
6. juni 2014 19:32

Foreleser tilbyr ekstratimer i KJM1110 i perioden før eksamen. Dette vil skje i Kjemisk institutts Auditorium 3 (merk stedet!) etter følgende plan:

Onsdag 28. mai kl. 14:15-16:00
På oppfordring fra mange vil denne dobbelttimen være viet temaet NMR

Tirsdag 3. juni 09:15-10:00

Onsdag 4. juni 14:15-16:00

Tirsdag 10. juni 09:15-10:00

16. mai 2014 11:55

Jeg har fått spørsmål fra noen av dere om hvorvidt enkelte kollokvieoppgaver tar for seg temaer som ikke er definert som pensum i oversikten på semestersidene. Dette har dere rett i, og vi beklager dette. Følgende oppgaver tar for seg temaer som ikke er pensum (og dere forventes derfor ikke å løse disse oppgavene):

Kap. 14, oppg. 52 og 57

Kap. 15, oppg. 47 og 68.

Mvh Mats

9. mai 2014 11:37