Dette emnet er erstattet av KJM1111 – Organisk kjemi I.

Semesterside for KJM1110 - Vår 2016

Fronter

Dette emnet bruker læringsplattformen Fronter.

Logg på Fronter

Foreleser (Mats) er nå bortreist til etter eksamen. Eventuelle siste liten-spørsmål bes derfor sendt til kollokvieleder Mamou (Mohamed Amedjkouh, <mamou@kjemi.uio.no>).

Takk for et fantastisk hyggelig semester - og lykke til på eksamen fredag!

Mats

15. juni 2016 20:37

Foreleser og kollokvieleder tilbyr ekstratimer i KJM1110 i perioden før eksamen. Dette vil skje i Kjemisk institutts Auditorium 1 etter følgende plan:

Onsdag 8. juni 10:15-12:00 (Aud. 1)

Fredag 10. juni 10:15-12:00 (Aud. 1)

Onsdag 15. juni 10:15-12:00 (Aud. 1)

Vi etterlyser innspill fra dere vedrørende hvilke tema som skal tas opp. Ta gjerne utgangspunkt i konkrete eksamensoppgaver som er gitt tidligere, og som dere finner i vår alles kjære Classfronter. Send innspill på epost til foreleser (Mats).

31. mai 2016 11:36

Dessverre må kollokviegjennomgangen fredag 6. mai kl. 12:15-14:00 utgå.

5. mai 2016 15:42

Vi ønsker å gjennomføre en underveisevaluering av emnet. Et enkelt, 1-siders spørreskjema (pdf) er lagt ut i mappen "Arkiv" i Classfronterrommet. Vi håper at så mange som mulig vil delta.

Vi ber deg om å skrive ut skjemaet og fylle det ut for hånd etter beste evne. Utfylt skjema kan leveres til foreleser etter forelesningene, enten fredag 15. april eller onsdag 20. april.

13. apr. 2016 12:54

Resultatene fra midtveiseksamen er lagt ut i mappen "Eksamen" i Classfronter.

3. apr. 2016 15:21

Labkurset starter på mandag (4/4) neste uke og jeg vil bare minne om noen momenter:

- Prelab skal være gjort før dere kommer til labøvelsen og det er en prelab for hver labøvelse.

- Prelab kan skrives i labheftet eller på et eget ark som ligger under 'lab' i Fronter; fritt valg.

- Prelab'en legges frem på lab'benken for gjennomsyn av en labveileder mens det er felles lab gjennomgang.

- Svar på spørsmål til prelab finnes i labheftet og ved enkle nettsøk.

- Lab rapporten skal leveres senest to arbeidsdager/virkedager etter at labøvelsen er ferdig.

- Tilstedeværelse ved HMS- og lab-gjennomgang er et krav for å få starte labøvelsen. Hvis man møter for sent og mister HMS/lab gjennomgang får man ikke starte labøvelsen.

- Alle seks labøvelser/rapporter må være godkjent for å avlegge eksamen.

1. apr. 2016 07:13

Fasit er lagt ut i mappen "Eksamen" i Classfronter.

18. mars 2016 13:15

Mangler du labfrakk til labkurset?

Kjemisk Fagutvalg (KFU) skal selge labfrakker før og etter forelesningene i organisk kjemi uka etter påske, altså onsdag 30. mars kl. 13:30-14:15 og 16:00-16:30, og fredag 1. april kl. 13:30-14:15 og 15:00-15:30. Labfrakkene koster 300 kr, og de har kun mulighet til å ta betalt kontant. Frakkene selges ved KFU-kontoret ved hovedinngangen til Kjemisk institutt. Ta kontakt med fagutvalget@kjemi.uio.no dersom du lurer på noe!

9. mars 2016 13:44