Dette emnet er erstattet av KJM1111 – Organisk kjemi I.

Semesterside for KJM1110 - Vår 2017

Fronter

Dette emnet bruker læringsplattformen Fronter.

Logg på Fronter

Sensuren ble klar fredag 30. juni.

I bedømmelsen av eksamen har vi sett bort fra siste deloppgave (det vil si deloppgave vi) i oppgave 5. Dette skyldes tekniske problemer med grafikkvisningen i det digitale systemet Inspera, og som medførte at mange kandidater ikke hadde sett denne oppgaven.

På grunn av dette, ble maksimalt oppnåelige poeng på slutteksamen 79. Maksimalt oppnåelig fra slutteksamen pluss midtevis ble da 99 poeng,.

3. juli 2017 19:27

Hei

Eksamenssettet skal besvares digitalt, med unntak av noen enkeltoppgaver skal besvares med penn og papir. Se instruksjonsvideo.

Arkene du bruker til å besvare penn- og papiroppgavene, er spesialtilpassede "skisseark" som blir delt ut i eksamenslokalet. Du leverer inn skissearkene på vanlig måte etter endt eksamen. Arkene blir deretter skannet av eksamensvaktene og lastet opp til din digitale besvarelse. Det er derfor viktig at du fyller ut skissearkene på riktig måte. Skissearkene må fylles ut med blå eller sort kulepenn (ta med dette selv). Det er ikke anledning til å bruke blyant eller penn med annen farge. Se "Instruksjon for digital håndtegning" (ligger på pult)....

26. mai 2017 09:53

Foreleser og kollokvieleder tilbyr ekstratimer i KJM1110 i perioden før eksamen. Dette vil skje i Kjemisk institutts Auditorium 1 etter følgende plan:

Tirsdag 30. mai 14:15-16:00 (Aud. 1)

Tirsdag 6. juni 14:15-16:00 (Aud. 1)

Torsdag 8. juni 10:15-12:00 (Aud. 1)

Jeg etterlyser innspill fra dere vedrørende hvilke tema som skal tas opp. Ta gjerne utgangspunkt i konkrete eksamensoppgaver som er gitt tidligere, og som dere finner i vår alles kjære Classfronter. Send forslag/innspill på epost til foreleser (Mats).

19. mai 2017 08:53

Det er ønskelig med en underveisevaluering av emnet, slik at vi kan forbedre oss allerede ved halvgått løp.

I mappen "Arkiv" i Classfronterrommet er det derfor lagt ut en 1-sides pdf med en rekke spørsmål som jeg (foreleser) ber dere om å besvare. Utfylt skjema kan leveres til meg i inneværende uke, enten i utskrevet/utfylt form på forelesningene, i scannet form på epost, osv.

Jeg håper at riktig mange tar seg det lille bryet det er å fylle ut og levere skjemaet!

27. mars 2017 16:02

En tabell med resultatene er lagt ut Classfronterrommet, i mappen "Eksamen-Midtveis". En pdf med markering av korrekte svaralternativer er også lagt ut.

Hver av dere skal nå være i stand til å logge inn på eksamensadressen (https://uio.inspera.no) og der få tilgang på besvarelsene deres, og dermed få en oversikt over hva dere har gjort riktig og galt.

27. mars 2017 15:43

Hei kjære studenter,

Det er opprettet en liten prøveeksamen før midtveiseksamen i KJM1110, slik at dere studenter får sjansen til å prøve dere på den digitale løsningen i forkant av midtveiseksamen i emnet.

Prøveoppgavesettet er tilgjengelig for dere i uio.inspera.no (innlogging med UiO-brukernavn og passord) fra etter forelesningens slutt i KJM1110 i morgen, tirsdag 14 mars kl. 16:00 og frem til søndag 19 mars kl. 21:00.

I dette lille oppgavesettet vil du se hvordan slike flervalgsoppgaver fungerer, er utformert og skal besvares. NB: denne prøveeksamen ikke er obligatorisk og skal ikke evalueres på noe vis. Innhold og vanskelighetsgrad på spørsmålene i testen er ikke repesentativ for det som vil være tilfellet 21. mars (midtveiseksamen). 

Mer informasjon om prøveeksamen kommer på forelesning på tirsdag 14. mars.

Med vennli...

13. mars 2017 12:01

En av studentene glemte sin mobiltelefon i Aud. 1 etter forelesningen i dag, torsdag 9. mars. Telefonen er innlevert på ekspedisjonskontoret, Kjemisk institutt.

9. mars 2017 11:12

Midtveiseksamen blir som vanlig en flervalgseksamen med 20 spørsmål. Midtveis teller med 20% av karakteren i emnet.

Midtveiseksamen (21. mars kl. 9-10) vil omfatte pensum fra kapitlene 1-10 i læreboka.

2. mars 2017 20:28