Dette emnet er erstattet av KJM1121 – Uorganisk kjemi I.

Semesterside for KJM1120 - Høst 2008