Dette emnet er erstattet av KJM1121 – Uorganisk kjemi I.

Semesterside for KJM1120 - Høst 2009

Hei,

Det blir ikke middtermineksamen i KJM1120 i uke 41. Kun avsluttende eksamen (3 timer) ved slutten av semesteret som teller 100% av endelig karakter.

Hilsen

Studieadmin v/KI

21. sep. 2009 17:34