Dette emnet er erstattet av KJM1121 – Uorganisk kjemi I.

Semesterside for KJM1120 - Høst 2013

Hei,

Auditorium 2 skal brukes til Faglig Pedagogisk Dag - arrangement torsdag den 31. oktober. Forelesning i KJM1120 som skulle gå i aud 2 den dagen blir derfor flyttet til auditorium 3.

Med vennlig hilsen
Studieadministrasjon v/KI

8. okt. 2013 15:12