Dette emnet er erstattet av KJM1121 – Uorganisk kjemi I.

Timeplan