Dette emnet er erstattet av KJM1121 – Uorganisk kjemi I.

Semesterside for KJM1120 - Høst 2017

Fronter

Dette emnet bruker læringsplattformen Fronter.

Logg på Fronter

En oppdatert ukeplan med noen mindre justeringer er lagt ut

15. okt. 2017 22:17

Husk at det er obligatorisk oppmøte på første forelesning i morgen. Studenter som ikke møter uten en gyldig grunn vil bli meldt av kurset.

Hilsen,

Tor

21. aug. 2017 16:48

Velkommen til første forelesning tirsdag 22. august!

10. aug. 2017 12:00