Undervisning - tid og sted

Husk å lese informasjon om obligatoriske aktiviteter og fremmøte under emnebeskrivelse. Studentene melder seg til grupper hvor tidspunkt for laboratorieundervisning og kollokvier er gitt nedenfor. Alle studenter som er tatt opp til emnet ved undervisningsopptaket 12. januar må bekrefte laboratorieplassen på ekspedisjonskontoret (VU 18) ved Kjemisk institutt innen frist mandag 19. januar kl. 15.00, selvom de skal bytte gruppe senere. Studenter som ikke bekrefter laboratorieplassen innen fristen vil bli strøket fra kurset.

Emneansvarlig er Trygve Helgaker.

Forelesninger

Første forelesning er mandag 12. januar kl. 11.15.

Forelesere er Trygve Helgaker.

 • Mandag kl. 11:15 -12:00, Auditorium 2 (MU19) Kjemibygningen ( i perioden 12. januar til 25. mai)

 • Tirsdag kl. 09:15 -11:00, Auditorium 2 (MU19) Kjemibygningen ( i perioden 13. januar til 26. mai)

Laboratoriekurs og kollokvier

Labkurs går i ukene 9, 11, 17, 18 og 19. Kollokvier går i uker det ikke er lab.

Ansvarshavende for labkurs er Harald Møllendal.

Ansvarshavende for kollokvier er Einar Uggerud.

Gruppe 1

LAP, MENA

 • Mandag kl. 12:00 -16:00 ( i perioden 16. februar til 4. mai)

  Labundervisning

 • Mandag kl. 12:15 -14:00 ( i perioden 12. januar til 25. mai)

  Kollokvier går i uker det ikke er labkurs på rom V205

Gruppe 2

KJM, MBK

 • Tirsdag kl. 12:00 -16:00 ( i perioden 17. februar til 5. mai)

  Labundervisning

 • Tirsdag kl. 12:15 -14:00 ( i perioden 13. januar til 26. mai)

  Kollokvier går i uker det ikke er labkurs på rom V205

Publisert 24. okt. 2008 10:53 - Sist endret 5. jan. 2009 07:26